شرکت پروژه های مختلفی را در سطح کشور در دست به انجام رسانده و در دست اقدام دارد.

موضوعات اصلی پروژه ها در سرفصل های زیر می باشد:

- پروژه های منابع آب و سد سازي

پروژه های تأسيسات آب و فاضلاب

- پروژه های آبياري و زهكشی

- پروژه های سازه

لیست پروژه های شرکت بزودی منتشر خواهد شد.