کارفرمایان محترمی که شرکت سروآب همکاری دارد:

شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی

شرکت آب و فاضلاب مشهد

اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

شرکت آب منطقه ای یزد

سازمان اتوبوسرانی مشهد و حومه

شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان

شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

شرکت طوس عامر

شرکت عمران شهر جدید بینالود

شهرداری درگز

شهرداری مشهد

تعاونی مسکن معلم ناحیه 4 مشهد

سازمان پارکها و فضای سبز شهر مشهد

شهرداری سبزوار

سازمان شهرداری و دهیاری های کشور

شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی

سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد

شهرداری منطقه ده مشهد

شرکت آب و فاضلاب تهران

شرکت آب منطقه ای همدان

شهرداری تایباد

شهرداری شاندیز

اداره کل هواشناسی خراسان

شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

شرکت سنگ و آهن فولاد سنگان

شرکت توسعه زیرساخت های شرق کشور

شرکت سهامی برق باختر

شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

شرکت سرمایه گذاری و توسعه شهری توس گستر