بیانیه خط مشی کیفیت شرکت بدین شرح است:
 این شرکت ارایه خدمات مهندسی برتر، بروز و ماندگار و ایجاد اشتغال پایدار بر پایه اصول و ارزش های احلاقی را از جمله مقاصد خود می داند:

quality policy 

بیانیه کیفیت